Fasad med texten "Buterland School

Sjukdomar och löss

Mitt barn är sjukt. Vad måste jag göra?

Om ditt barn är sjukt måste du anmäla det till oss i god tid via Schoolfox, per telefon på 02562/965012 eller personligen. Om ditt barn insjuknar direkt före eller efter lovet måste vi begära läkarintyg. Om ditt barn diagnostiseras med någon av följande sjukdomar eller lusangrepp, får han/hon endast återvända till skolan enligt smittskyddslagen (IfSG § 34) när, enligt medicinsk bedömning, en ytterligare spridning av sjukdomen inte längre är att befara. Vänligen informera omedelbart ditt barns lärare om ett sådant fall har inträffat och lämna också relevanta bevis.

Följande sjukdomar omfattas av smittskyddslagen:

 • Kolera
 • Difteri
 • Enterit orsakad av enterohaemorrhagisk E. coli (EHEC)
 • virusinducerad hemorragisk feber
 • Haemophilus influenza typ b-meningit
 • Impetigo contagiosa (smittsam korklav)
 • Kikhosta
 • Infektiös lungtuberkulos.
 • Mässling
 • Meningokockinfektion
 • Påssjuka
 • Paratyfus
 • Skadedjur
 • Poliomyelit
 • Skorv
 • Scharlakansfeber eller andra infektioner med Streptococcus pyogenes
 • Shigellos
 • Typhus abdominalis
 • Viral hepatit A eller E
 • Vattkoppor

Mitt barn har löss. Vad måste jag göra?

Om du upptäcker att ditt barn har löss måste du omedelbart informera oss. Dessutom får ditt barn inte gå i skolan igen förrän han/hon är lus- och nitfri. Om vi hittar löss på ditt barn ringer vi dig omedelbart och skickar hem ditt barn. Om du inte är anträffbar kommer vi att placera ditt barn separat från de andra så länge som det är nödvändigt för att förhindra ytterligare spridning. Om löss uppträder informeras alla barn och föräldrar i klassen och vid behov även i OGS med "lusmeddelandet".