Фасада с надпис "Buterlandschule"

Болести и въшки

Детето ми е болно. Какво трябва да направя?

Ако детето ви е болно, трябва да ни съобщите за това своевременно чрез Schoolfox, по телефона на 02562/965012 или лично. Ако детето ви се разболее непосредствено преди или след ваканцията, трябва да поискаме медицинско свидетелство. Ако детето Ви бъде диагностицирано с някое от следните заболявания или заразяване с въшки, то може да се върне в училище съгласно Закона за защита от инфекции (IfSG § 34) само когато според медицинската преценка вече не се страхува от по-нататъшно разпространение на заболяването. Моля, информирайте незабавно учителя на Вашето дете, ако е налице такъв случай, и представете съответните доказателства.

Следните заболявания са обхванати от Закона за защита от инфекции:

 • Холера
 • Дифтерия
 • Ентерит, причинен от ентерохеморагична E. coli (EHEC)
 • предизвикана от вирус хеморагична треска
 • Хемофилус инфлуенце тип b менингит
 • Impetigo contagiosa (заразно корово петно)
 • Магарешка кашлица
 • инфекциозна белодробна туберкулоза
 • Морбили
 • Менингококова инфекция
 • Паротит
 • Паратифоид
 • Вредители
 • Полиомиелит
 • Краста
 • Скарлатина или други инфекции със Streptococcus pyogenes
 • Шигелоза
 • Typhus abdominalis
 • Вирусен хепатит А или Е
 • Варицела

Детето ми има въшки. Какво трябва да направя?

Ако забележите, че детето ви е заразено с въшки, трябва незабавно да ни информирате. Освен това детето ви не може да посещава отново училище, докато не се освободи от въшки и гниди. Ако открием въшки по детето ви, ще ви се обадим незабавно и ще изпратим детето ви вкъщи. Ако не сте на разположение, ще настаним детето ви отделно от останалите за толкова дълго, колкото е необходимо, за да предотвратим по-нататъшно разпространение. Ако се появят въшки, всички деца и родителите в класа, а при необходимост и в ОГС, се информират с "бележка за въшки".