Fasada z napisem "Buterland School

Zasady nauczania

Zasady nauczania

Nauczyciele i uczniowie są ze sobą w bliskim kontakcie każdego dnia. Obie grupy mają różne zadania. Muszą one być respektowane przez drugą grupę.

Każdy nauczyciel ma prawo do nauczania bez zakłóceń, a tym samym obowiązek zapewnienia dobrego nauczania.

Każdy uczeń ma prawo do dobrego nauczania i obowiązek zapewnienia, że nauczanie jest wolne od zakłóceń.

Każdy musi akceptować prawa innych i wypełniać swoje obowiązki.

z Heidrun Bründel, Erika Simon: Die Trainingsraum-Methode. Zakłócenia w klasie - jasne zasady, jasne konsekwencje (2013)