Fasada z napisem "Buterland School

Urlop

Urlop dziecka

Wychowawca klasy może udzielić nieobecności na okres do trzech dni. W przypadku dłuższych nieobecności decyzję o urlopie musi podjąć dyrektor szkoły. Bezpośrednio przed i po wakacjach uczeń nie może otrzymać urlopu (z kilkoma wyjątkami).