Fasadas su užrašu "Buterlando mokykla

Atostogos

Vaiko atostogos

Klasės auklėtojas gali suteikti ne ilgesnes kaip trijų dienų atostogas. Jei atostogos viršija šį terminą, sprendimą dėl atostogų suteikimo turi priimti mokyklos vadovas. Prieš pat atostogas ir po jų mokiniui atostogos negali būti suteikiamos (išskyrus kelias išimtis).