Julkisivu, jossa on teksti "Buterland School".

Virkavapaus

Lapsen poissaolo

Luokanopettaja voi myöntää poissaololoman enintään kolmeksi päiväksi. Tämän jälkeen rehtorin on päätettävä poissaolosta. Välittömästi ennen lomaa ja sen jälkeen oppilaalle ei saa myöntää lomaa (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta).