Fasada z napisom "Buterlandschule"

Dopust

Dopust otroka

Razredni učitelj lahko odobri odsotnost za največ tri dni. Po preteku tega obdobja mora o odsotnosti odločiti ravnatelj. Neposredno pred počitnicami in po njih učencu ni mogoče odobriti dopusta (z nekaj izjemami).