Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Ώρες διδασκαλίας

Ώρες διδασκαλίας

Πραγματοποιούμε μια ανοιχτή τάξη που ξεκινά από τις 07:45. Το παιδί σας θα πρέπει να είναι στο σχολείο το αργότερο με το πρώτο κουδούνι. Τα 45λεπτα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

Ώρα 1: 08:00 - 08:45

Ώρα 2: 08:45 - 09:30

Πρωινό και διάλειμμα (09:30 - 10:00)

3η ώρα: 10:00 - 10:45 π.μ.

4η ώρα: 10:45 - 11:30 π.μ.

Διάλειμμα (11:30 έως 11:45)

Ώρα 5: 11:45 - 12:35

Ώρα 6: 12:35 - 13:20

Επί του παρόντος υπάρχει ο λεγόμενος"χρόνος ανάγνωσης". Αυτή πραγματοποιείται από τις 08:00 έως τις 08:20 τρεις φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, αυτό καθορίζεται ατομικά από τους υπεύθυνους των τάξεων κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.