Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Dette er oss

Dette er oss

Alle ansatte på Buterland skole ser på seg selv som et tverrprofesjonelt team som utfyller hverandre og sørger for at skoledagen går så smidig og behagelig som mulig.
Lærere, sosialpedagoger, sekretær, vaktmester, samt personalet på Åpen heldagsskole (OGS) og skolefritidsordningen (ÜMI) jobber hånd i hånd.

I tillegg til den personlige suksessen til hvert enkelt barn, er vi spesielt opptatt av elevenes trivsel.

For tiden går 292 elever fordelt på 12 klasser på Buterland skole.

Gammel bygning fra høyre, sett fra siden

I dag består Buterland skole av flere bygninger og skolegården.
3. og 4. trinn (klasse 3a, 3b, 4a, 4b) holder til i den gamle bygningen. I første etasje ligger sekretærens kontor og lærerværelset i enden av korridorene, i tillegg til datarommet vårt, et differensieringsrom og materialrommet vårt.


Nybygget sett fra et parkeringsperspektiv

En ny bygning ble oppført i 2002. Her undervises klassene 1a, 1b, 2a og 2b. Den rommer også musikkrommet og oppholds-, arbeids- og lekerommene for de to OGS-gruppene, hver med 25 barn, samt rommene for skolefritidsordningen (ÜMI).


Container i skolegården

På grunn av den nåværende utviklingen i antall elever er det satt opp containere i skolegården. Grunnen til dette er at det fra og med skoleåret 2021/2022 skal undervises tre klasser. Det betyr at klassene 1c, 2c, 3c og 4c skal undervises der. Vår store skolegård, som hovedsakelig er omkranset av eik, bøk og lind, rommer mange lekemuligheter for barna våre. Disse inkluderer blant annet

Lekeområde i skolegården, med husker og sklie
  • fotballbanen
  • Flere klatrestativer
  • Gymnastikkbarren
  • ett rundt og ett kvadratisk bordtennisbord
  • Sitteplasser
  • Basketballkurver
  • Flere svingninger