Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Støttegruppe

Støttegruppe

"Förderkreis Buterlandschule in Gronau e.V." ble stiftet i juni 1994 på initiativ fra skolens ledelse. I henhold til vedtektene er formålet å "fremme elevene ved Buterlandschule". Förderkreis støtter skolen både materielt og ideelt og er avhengig av donasjoner og medlemskontingenter. Minste medlemskontingent er kun 15 euro per år og kan trekkes fra på skatten. Du kan angi en høyere medlemskontingent.

Medlemmer

  • Styreleder og kontaktperson: Fru Mengelkamp
  • Kasserer: fru Winters
  • Sekretær: fru Targas
  • Bedømmere: fru Kleine Ruse, fru Hischfeld, fru Rymar og fru Wissing.

Hvis du ønsker å bli medlem eller støtte Förderkreis på annen måte, finner du vårt medlemsskjema her .

Ved hjelp av bidrag og donasjoner har Förderkreis gjort mange innkjøp og utviklet mange aktiviteter. Her er bare noen få eksempler:
Fotballer, gratis arbeidsmateriell, språkspill, undervisningsmateriell, utstyr til klassebiblioteket med nye bøker, oppslagsverk og ordbøker, hyller til alle klasser, lekeapparater, benker og mye mer. Förderkreis støtter også skolen ved å arrangere prosjektuker, teaterforestillinger og forfatteropplesninger samt idrettsfestivaler på idrettsbanen hver sommer. I tillegg arrangerer Förderkreis en årlig foredragskveld, vanligvis om høsten, om ulike temaer av interesse for foreldre og lærere. Siden november 2004 har alle elever i tredje og fjerde klasse fått et kostnadstilskudd på 10 euro for skoleturer som varer i flere dager.


Status: 2023/2024