Fasada z napisom "Buterlandschule"

Skupina za podporo

Skupina za podporo

Društvo "Förderkreis Buterlandschule in Gronau e.V." je bilo ustanovljeno junija 1994 na pobudo skrbnikov šole. V skladu s statutom je njegov cilj "spodbujanje učencev Buterlandske šole". Förderkreis šolo podpira materialno in idejno ter se opira na donacije in članarine. Minimalna članarina znaša le 15 EUR na leto in jo je mogoče uveljavljati v davčne namene. Določite lahko tudi višjo članarino.

Člani

  • Predsednica in kontaktna oseba: gospa Mengelkamp
  • blagajnik: gospa Winters
  • Sekretarka: gospa Targas
  • Ocenjevalci: Kleine Ruse, Hischfeld, Rymar in Wissing.

Če želite postati član ali kako drugače podpreti društvo Förderkreis, najdete naš obrazec za članstvo tukaj .

S pomočjo prispevkov in donacij je društvo Förderkreis opravilo številne nakupe in razvilo številne dejavnosti. Navajamo le nekaj primerov:
V okviru projekta so bili na voljo: nogometne žoge, brezplačni delovni pripomočki, jezikovne igre, učni pripomočki, oprema razredne knjižnice z novimi knjigami, enciklopedijami in slovarji, police za vse razrede, igralna oprema, klopi in še veliko več. Poleg tega Förderkreis podpira šolo pri organizaciji projektnih tednov, gledaliških predstav in avtorskih branj ter športnih festivalov na športnem igrišču vsako poletje. Poleg tega vsako leto, običajno jeseni, organizira večer predavanj o različnih temah, ki zanimajo starše in učitelje. Od novembra 2004 je vsak učenec tretjega in četrtega razreda deležen subvencije stroškov v višini 10 EUR za večdnevne šolske izlete.


Status: 2023/2024