Facade med bogstaverne "Buterlandschule"

Støttegruppe

Støttegruppe

"Förderkreis Buterlandschule in Gronau e.V." blev grundlagt i juni 1994 på initiativ af skolens lærere. I henhold til vedtægterne er formålet at "fremme eleverne på Buterlandskolen". Förderkreis støtter skolen både materielt og ideelt og er afhængig af donationer og medlemskontingenter. Minimumskontingentet er kun 15 euro om året og kan trækkes fra i skat. Du kan angive et højere medlemskontingent.

Medlemmer

  • Formand og kontaktperson: Fru Mengelkamp
  • Kasserer: Fru Winters
  • Sekretær: Fru Targas
  • Bedømmere: Fru Kleine Ruse, Fru Hischfeld, Fru Rymar og Fru Wissing.

Hvis du har lyst til at blive medlem eller støtte Förderkreis på anden vis, kan du finde vores medlemsformular her .

Med hjælp fra bidrag og donationer har Förderkreis foretaget mange indkøb og udviklet mange aktiviteter. Her er blot nogle få eksempler:
Fodbolde, gratis arbejdsmaterialer, sprogspil, undervisnings- og læringsmaterialer, udrustning af klassebiblioteket med nye bøger, leksika og ordbøger, hylder til alle klasser, legeredskaber, bænke og meget mere. Förderkreis støtter også skolen i at organisere projektuger, teaterforestillinger og forfatteroplæsninger samt sportsfestivaler på sportspladsen hver sommer. Derudover arrangerer den en årlig foredragsaften, som regel om efteråret, om forskellige emner af interesse for forældre og lærere. Siden november 2004 har alle elever i tredje og fjerde klasse fået et tilskud på 10 euro til skolerejser af flere dages varighed.


Status: 2023/2024