gammel skolebygning set forfra

Socialt arbejde i skolen

Aktivitetsområde

Socialt arbejde i skolen

Socialt arbejde i skolen er et selvstændigt indsatsområde inden for ungdomsforsorg - det kombinerer socialpædagogiske tilgange med de daglige krav i skolelivet.

Det primære mål med skolesocialarbejde er at styrke de personlige og sociale færdigheder hos alle, der er involveret i skolelivet, på en sådan måde, at der opnås positive effekter på lærings- og skoleklimaet samt på den personlige udvikling. Rådgivning om skole- og familiemæssige udfordringer er også tilgængelig for forældre og værger samt lærere, og der henvises til ekstracurriculære tjenester og hjælp efter behov.

Skolesocialt arbejde er baseret på principperne om

 • Frivillighed: Rådgivningstjenester kan accepteres frivilligt.
 • Tavshedspligt: Jeg er underlagt tavshedspligt. Indholdet af samtaler kræver dit samtykke, hvis de skal videregives. Aspekter af børnebeskyttelse er udelukket.
 • Pålidelighed: Jeg er til stede og tilgængelig for elever, lærere og forældre/familier. Deres bekymringer bliver taget alvorligt.

Skolesocialarbejde er et samarbejdsprogram for elever, lærere og forældre. Inddragelsen og tilstedeværelsen på stedet i skolens hverdag er vigtig for at være let tilgængelig for eleverne.

For eleverne

 • Individuel rådgivning, intensiv støtte til enkelte elever (til sociale/følelsesmæssige problemer - intet læringsindhold)
 • Klasserelaterede projekter om emner som sociale og følelsesmæssige færdigheder, konfliktløsning, grænsesætning og meget mere.
 • Forebyggende tilbud og rådgivning (ikke-voldelig kommunikation, klassefællesskab)


Til forældre/familier/værger

 • Rådgivning om skole-, familie- og andre problemer
 • Formidling af støttetjenester
 • Støtte under skoleovergange
 • Fælles rådgivningssessioner for dig og dit barn


Til lærerne

 • Diskussioner om cases
 • Kriseintervention
 • Samorganisering af forældreaftener og projektdage
 • Rådgivning


Udvalgsarbejde

Et andet vigtigt arbejdsområde er deltagelse i arbejdsgrupper. Det skaber et bæredygtigt netværk mellem de forskellige samarbejdspartnere i familiernes sociale miljø.