Fasad med texten "Buterland School

Stödgrupp

Stödgrupp

"Förderkreis Buterlandschule in Gronau e.V." grundades i juni 1994 på initiativ av skolans vårdnadshavare. Enligt stadgarna är dess syfte att "främja eleverna i Buterlandskolan". Förderkreis stöder skolan både materiellt och ideellt och förlitar sig på donationer och medlemsavgifter. Den lägsta medlemsavgiften är endast 15 euro per år och kan tas upp i beskattningen. Du kan ange en högre medlemsavgift.

Ledamöter

  • Ordförande och kontaktperson: Fru Mengelkamp
  • Kassör: fru Winters
  • Sekreterare: fru Targas
  • Bedömare: Fru Kleine Ruse, fru Hischfeld, fru Rymar och fru Wissing.

Om du vill bli medlem eller stödja Förderkreis på något annat sätt hittar du vårt medlemsformulär här .

Med hjälp av bidrag och donationer har stödgruppen gjort många inköp och utvecklat många aktiviteter. Här är bara några exempel:
Fotbollar, fritt arbetsmaterial, språkspel, läromedel, utrusta klassbiblioteket med nya böcker, uppslagsverk och ordböcker, hyllor för alla klasser, lekutrustning, bänkar och mycket mer. Förderkreis hjälper också skolan att organisera projektveckor, teaterföreställningar och författarläsningar samt idrottsfestivaler på idrottsplatsen varje sommar. Dessutom anordnar Förderkreis en föreläsningskväll varje år, vanligtvis på hösten, om olika ämnen som intresserar föräldrar och lärare. Sedan november 2004 får varje elev i tredje och fjärde klass ett kostnadsbidrag på 10 euro för skolresor som varar i flera dagar.


Status: 2023/2024