Fasada z napisom "Buterlandschule"

ÜMI

ÜMI

Smo registrirano neprofitno združenje, ustanovljeno leta 1998 na pobudo staršev. Po potrebi lahko zagotovimo varstvo vašega otroka po koncu tretje šolske ure do 13.30. Od ponedeljka do petka skrbimo za največ 75 otrok. Sami se lahko odločite, koliko dni v tednu naj bo vaš otrok v varstvu. Tako boste lažje usklajevali družino in poklic. Ker gre za dnevno varstvo, ne nudimo pomoči pri domačih nalogah. Namesto tega se lahko otroci igrajo, se ukvarjajo z ročnimi deli ali počivajo pod nadzorom naših vzgojiteljic Heidi Krabbe, Gaby Richters, Jasmin Fischer in Elisabeth Thebelt.

Med drugim poskrbimo, da sta vedno na voljo sadje in voda za potešitev majhne lakote ali žeje.

V času oskrbe lahko oskrbovalce pokličete na mobilno telefonsko številko, ki je navedena na desni strani.

Sedanji upravni odbor našega združenja sestavljajo naslednji člani:

1. predsednik: Markus Busen

2. predsednik: Sebastian Richter

Ocenjevalci: Christina Schatz