Lærere

Lærere

Vi er tilgjengelige for korte samtaler gjennom de vanlige kanalene før eller etter undervisningen. Vår erfaring har vist at det er mer effektivt med personlige og individuelle avtaler i stedet for faste kontortider. Du er velkommen til å ringe eller snakke med oss for å avtale tid for en mer inngående samtale. I økende grad er vi også tilgjengelige via e-post.

 

S. Hüning

Fru Hüning (fungerende rektor, lærer)

 s.huening@bls.schule.gronau.de

Mer om dette
Fru Albers-Schreurs

Fru Albers-Schreurs (faglærer)

   a.albers-schreurs@bls.schule.gronau.de

Fru Busch

Fru Busch (lærer, 2. leder av OGS)

  l.busch@bls.schule.gronau.de

Fru Dalhaus

Fru Dalhaus (klasselærer for 3a)

 s.dalhaus@bls.schule.gronau.de

J. Doods

Fru Doods (klasselærer for 4b)

 j.doods@bls.schule.gronau.de

S. Elfert

Fru Elfert (klasselærer for 2c)

 s.elfert@bls.schule.gronau.de

Fru Fortmann (klasselærer for 1a)

 k.fortmann@bls.schule.gronau.de

V. Gelking

Fru Gelking (klasselærer for 1c)

 v.gelking@bls.schule.gronau.de

W. Huesmann

Fru Huesmann (lærer for spesialundervisning)

  w.huesmann@bls.schule.gronau.de

P. Kör

Herr Kör (lærer i syrisk-ortodoks religionsundervisning)

 p.koer@bls.schule.gronau.de

J. Krage

Krage (klasselærer for 1b)

 j.krage@bls.schule.gronau.de

B. Melchers

Fru Melchers (klasselærer for 3b)

 b.melchers@bls.schule.gronau.de

Fru Overmeyer

Fru Overmeyer (klasselærer for 2b)

 m.overmeyer@bls.schule.gronau.de

L. Rüschhoff-Nadermann

Rüschhoff-Nadermann (klasselærer 2a)

 l.rueschhoff-nadermann@bls.schule.gronau.de

Fru Saalmann (sosialarbeider på skolen)

 e.saalmann@bls.schule.gronau.de

Mer om dette
B. Targas

Fru Targas (klasselærer for 4c)

 b.targas@bls.schule.gronau.de

U. Terhürne

Terhürne(sosialpedagog i skolestartfasen)

 u.terhuerne@bls.schule.gronau.de

Mer om dette
M. TImmer

Herr Timmer (klasselærer for 2c)

 m.timmer@bls.schule.gronau.de

Y. Vorsphol

Fru Vorspohl (klasselærer for 4a)

 y.vorspohl@bls.schule.gronau.de

J. Zellner

Zellner (lærer for tredje og fjerde årstrinn)

 j.zellner@bls.schule.gronau.de

Mer om dette