Učitelia

Učitelia

Sme vám k dispozícii na krátke diskusie prostredníctvom známych kanálov pred alebo po vyučovaní. Naše skúsenosti ukázali, že namiesto pevných ordinačných hodín sú efektívnejšie osobné a individuálne stretnutia. Neváhajte nám zavolať alebo sa s nami porozprávať a dohodnúť si podrobnejšie stretnutie. Čoraz častejšie sme k dispozícii aj prostredníctvom e-mailu.

 

S. Hüning

pani Hüningová (zastupujúca riaditeľka, učiteľka)

 s.huening@bls.schule.gronau.de

Viac na
Pani Albers-Schreurs

Pani Albers-Schreurs (učiteľka predmetu)

   a.albers-schreurs@bls.schule.gronau.de

Pani Buschová

Pani Buschová (učiteľka, 2. predsedníčka OGS)

  l.busch@bls.schule.gronau.de

Pani Dalhausová

Pani Dalhausová (triedna učiteľka triedy 3a)

 s.dalhaus@bls.schule.gronau.de

J. Doods

Pani Doods (triedna učiteľka 4b)

 j.doods@bls.schule.gronau.de

S. Elfert

Pani Elfertová (triedna učiteľka 2c)

 s.elfert@bls.schule.gronau.de

Pani Fortmannová (triedna učiteľka triedy 1a)

 k.fortmann@bls.schule.gronau.de

V. Gelking

Pani Gelkingová (triedna učiteľka 1c)

 v.gelking@bls.schule.gronau.de

W. Huesmann

pani Huesmannová (učiteľka pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi potrebami)

  w.huesmann@bls.schule.gronau.de

P. Kör

Pán Kör (učiteľ náboženskej výchovy pre sýrsku ortodoxnú cirkev)

 p.koer@bls.schule.gronau.de

J. Krage

Pán Krage (triedny učiteľ 1b)

 j.krage@bls.schule.gronau.de

B. Melchers

Pani Melchersová (triedna učiteľka 3b)

 b.melchers@bls.schule.gronau.de

Pani Overmeyerová

Pani Overmeyerová (triedna učiteľka 2b)

 m.overmeyer@bls.schule.gronau.de

L. Rüschhoff-Nadermann

Pani Rüschhoff-Nadermann (triedna učiteľka 2a)

 l.rueschhoff-nadermann@bls.schule.gronau.de

Pani Saalmannová (školská sociálna pracovníčka)

 e.saalmann@bls.schule.gronau.de

Viac na
B. Targas

Pani Targasová (triedna učiteľka 4.c)

 b.targas@bls.schule.gronau.de

U. Terhürne

Pani Terhürne(sociálna pedagogička v nástupnej fáze školy)

 u.terhuerne@bls.schule.gronau.de

Viac na
M. TImmer

Pán Timmer (triedny učiteľ 2c)

 m.timmer@bls.schule.gronau.de

Y. Vorsphol

Pani Vorspohlová (triedna učiteľka 4.a)

 y.vorspohl@bls.schule.gronau.de

J. Zellner

Pán Zellner (učiteľ pre tretí a štvrtý ročník)

 j.zellner@bls.schule.gronau.de

Viac na