Nauczyciele

Nauczyciele

Jesteśmy dostępni do krótkich rozmów za pośrednictwem znanych kanałów przed lub po zajęciach. Nasze doświadczenie pokazuje, że zamiast stałych godzin pracy, bardziej efektywne są osobiste i indywidualne spotkania. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub rozmowy z nami w celu umówienia się na bardziej szczegółowe dyskusje. Coraz częściej jesteśmy również dostępni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

S. Hüning

Pani Hüning (p.o. dyrektora szkoły, nauczyciel)

 s.huening@bls.schule.gronau.de

Więcej
Pani Albers-Schreurs

Pani Albers-Schreurs (nauczyciel przedmiotu)

   a.albers-schreurs@bls.schule.gronau.de

Pani Busch

Pani Busch (nauczycielka, druga przewodnicząca OGS)

  l.busch@bls.schule.gronau.de

Pani Dalhaus

Pani Dalhaus (wychowawczyni klasy 3a)

 s.dalhaus@bls.schule.gronau.de

J. Doods

Pani Doods (wychowawczyni klasy 4b)

 j.doods@bls.schule.gronau.de

S. Elfert

Pani Elfert (wychowawczyni klasy 2c)

 s.elfert@bls.schule.gronau.de

Pani Fortmann (wychowawczyni klasy 1a)

 k.fortmann@bls.schule.gronau.de

V. Gelking

Pani Gelking (wychowawczyni klasy 1c)

 v.gelking@bls.schule.gronau.de

W. Huesmann

Pani Huesmann (nauczyciel edukacji specjalnej)

  w.huesmann@bls.schule.gronau.de

P. Kör

Pan Kör (nauczyciel syryjskiej prawosławnej edukacji religijnej)

 p.koer@bls.schule.gronau.de

J. Krage

Pan Krage (wychowawca klasy 1b)

 j.krage@bls.schule.gronau.de

B. Melchers

Pani Melchers (wychowawczyni klasy 3b)

 b.melchers@bls.schule.gronau.de

Pani Overmeyer

Pani Overmeyer (wychowawczyni klasy 2b)

 m.overmeyer@bls.schule.gronau.de

L. Rüschhoff-Nadermann

Pani Rüschhoff-Nadermann (wychowawczyni klasy 2a)

 l.rueschhoff-nadermann@bls.schule.gronau.de

Pani Saalmann (szkolny pracownik socjalny)

 e.saalmann@bls.schule.gronau.de

Więcej
B. Targas

Pani Targas (wychowawczyni klasy 4c)

 b.targas@bls.schule.gronau.de

U. Terhürne

Pani Terhürne(pedagog społeczny w początkowej fazie szkoły)

 u.terhuerne@bls.schule.gronau.de

Więcej
M. TImmer

Pan Timmer (wychowawca klasy 2c)

 m.timmer@bls.schule.gronau.de

Y. Vorsphol

Pani Vorspohl (wychowawczyni klasy 4a)

 y.vorspohl@bls.schule.gronau.de

J. Zellner

Pan Zellner (nauczyciel na trzecim i czwartym roku)

 j.zellner@bls.schule.gronau.de

Więcej