Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Pinboard

Adventný spev v športovej hale

Deti spievajú pri sedení v telocvični
Deti spievajú v telocvični

Krátko pred prázdninami sa žiaci a učitelia zišli v telocvični. Spoločný spev je súčasťou "tradície" na buterlandskej škole. Hudobné skladby už pilne nacvičovali v predchádzajúcich týždňoch na hodinách hudobnej výchovy a na špeciálne naplánovaných hodinách. Pod hudobným vedením pani Dalhausovej všetci spievali s istotou a radosťou.

Spievali piesne ako Želám si svätého Krista alebo Toto moje malé svetlo. Tieto piesne sa deťom obzvlášť páčili. Po skončení podujatia sa niektorí žiaci pýtali, či by si tieto piesne mohli zaspievať aj v novom roku. Bolo by to veľmi zábavné.


Prajeme všetkým pokojné chvíle a dobrý štart do roku 2024.