Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Pinboard

Kultúra

Trúbka, jazz a buterland

Džez má tendenciu mať menej styčných bodov so životom detí. Na 36. ročníku jazzového festivalu však mali žiaci buterlandskej školy možnosť zoznámiť sa s ručne vyrábanou jazzovou hudbou. Takýto typ podujatia bol možný len vďaka práci Sabine Thünenkötterovej z kultúrneho úradu mesta Gronau. Základom tohto podujatia však bola aj iniciatíva Kulturstrolche. Išlo o podujatie pre všetky školy v Gronau a Epe. Celkovo sa na koncerte trubača zúčastnilo viac ako 600 žiakov z rôznych škôl.

Medzi vystúpeniami Nilsa Wüllkera sa uskutočnil aj rozhovor. Ten viedli deti z tretieho ročníka. Lars (3a), Henri (3b) a Delicia (3c) sa hudobníka pýtali na jeho život. Tieto otázky boli vopred zozbierané a roztriedené v príslušných triedach. Týkali sa nástrojov, jazzu a všetkého, čo sa týka Nilsa Wüllkera.

Keď prišla otázka, ako sa naučiť hrať na trúbku, traja žiaci si to mohli sami vyskúšať. Mohli si zahrať na dychovom nástroji od Nilsa Wüllkera. Výsledkom boli dosť zvláštne a tiché zvuky. V ďalšom priebehu podujatia trubkár ukázal, ako z jeho obľúbeného nástroja vychádzajú hlasné a agresívne tóny a občas aj tiché a pokojné tóny.

Deťom sa však páčila aj svetelná technika. Tá opäť podčiarkla atmosféru skutočného koncertu, rovnako ako hudba.

Toto podujatie bolo pre všetkých viditeľne príjemné a priblížilo deťom svet hudby zvláštnym spôsobom, ktorý nie je možný na bežných hodinách hudby a v každodennom školskom živote.

Prítomná bola aj spoločnosť WDR. Po koncerte sa novinári opýtali Larsa, Henriho a Delicia, čo si myslia o koncerte a čo ich na ňom obzvlášť zaujalo.