veľký projektový týždeň

Zdravý a aktívny v športe

Projektový týždeň

Zdravie a mobilita

V prvom marcovom týždni sa žiaci Buterlandskej školy zamerali na témy "zdravá výživa" a "vitalita". Spoločnosť Trixitt na to vymyslela niečo špeciálne. Zamerala sa na cvičenie a povedomie o výžive.

Pondelok

Správa žiakov Madlin a Alexandry zo 4b:
V pondelok hrali 4b a 4c spolu basketbal a spoločne získavali body. Na ďalšom stanovišti 3a hrali futbal proti 3b. Víťazom sa stal tím 3a, ktorý vyhral 1:0. Deťom sa futbalový zápas páčil. Posledným stanovišťom bola prekážková dráha. Tam 3c bežali proti 4a. Pán Zellner vyhral preteky proti pani Targasovej. Na začiatku a počas prestávok deti robili športové cvičenia. Zdá sa, že deťom sa prvý deň páčil.

Utorok

Správa žiakov Madlin a Alexandry z triedy 4b:
Na úvod si deti zaspievali pieseň Komet od Uda Lindenberga a Apache 207. Robili k nej cvičenia. Potom deti robili rozcvičku a hrali hru.
Prvé stanovište sa volalo "klokaní skok". Dve triedy najprv skákali do diaľky a potom hádzali loptičku do terča.
Na ďalšom stanovišti museli deti hrať proti sebe "loptu na dve polia". Išlo o férovosť.
V prvom kole sa v športovej hale konal tréning. V druhom kole deti relaxovali. Nahlas sa čítal príbeh a všetci sa pri ňom uvoľnili.

Streda

Správa žiakov Madlin a Alexandry z triedy 4b:
Tretí deň Trixitt deti začali rozcvičkou. Potom sa začali tréningové hry. O 11.00 hod. hrala 4b trieda vybíjanú proti 3b triede. Nie je presne známe, kto vyhral.
O 11.20 hod. boli 3b a 4b na stanovišti stolného futbalu, čo je niečo ako stolný futbal, len s ľuďmi. Loptička chodila sem a tam. Potom však 4b nakoniec vyhrala 5:2.
Posledné stanovište sa volalo slalomové býčie oko. Deti najprv bežali slalom a vylosovali si kartičku so zdravými alebo nezdravými potravinami. Potom si museli vybrať loptičku a hodiť ju do správneho koša (zdravý alebo nezdravý kôš).
Tretí deň bol pre mnohé deti opäť úspešný. Uvidíme, čo si pre nás Trixitt pripraví na ďalšie dni.

Štvrtok

Správa žiakov Madlin a Alexandry zo 4b:
Štvrtý deň s Trixittom deti robili obvyklé rozcvičky, ale tentoraz s hudbou a tancom.
Potom 4b a 4c nacvičili tanec, ktorý bude zajtra hlavným bodom programu na Schützenplatz. Tak si to zajtra nenechajte ujsť!!!
O 11.20 h museli 4b a 4c nabrať vodu z vedra, prebehnúť ho a vyklopiť do iného vedra. To všetko bolo zamerané na udržateľnosť. Cieľom bolo čo najmenej plytvať vodou. Voda sa potom použila na zalievanie rastlín.
Na záver sa deti zo 4b a 4c hrali na múčne lopty. Bola to napínavá hra, ale nakoniec 4c vyhrala 3:2. V druhom kole však 4b vyhrala 5:0. Trixitt je pre deti veľká zábava a dúfame, že sa tam zajtra uvidíme.

Piatok Finálový deň!!

Triedy mali od 8.00 hod. raňajky pre seba. Deti si so sebou priniesli obzvlášť zdravé raňajky. Tieto raňajky boli mimoriadne dôležité, pretože od 9.00 hod. sa na neďalekom námestí Schützenplatz začali športové aktivity. Po krátkej rozcvičke prišiel čas na predchádzajúce stanovištia. Trixitt pre žiakov opäť pripravil všetky stanovištia z predchádzajúceho týždňa. Medzi tým sa žiaci mohli posilniť pri pulte s ovocím a zeleninou. Výsledkom boli zdravé ovocné a zeleninové špízy.
Od 11.00 h boli pozvaní aj rodičia, aby podporili svoje deti počas projektového týždňa.
Po rozdaní certifikátov sa konalo veľké finále. Deti sa postavili do radu, aby si zatancovali. Tento tanec si deti nacvičili už deň predtým. Finále bolo úplne úspešné. Všetci boli plní nadšenia, dokonca aj učitelia.

Tieto projektové týždne možno zhrnúť takto:
Snáď sa to odteraz posilní, keď budú všetci žiaci chodiť do školy na bicykli?!

Správa z novín

Westfälische Nachrichten (08/03/2024)

Viac na