Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Pinboard

Čítanie pre dobrú vec

Schopnosť čítať je veľmi dôležitá, aby sme dokázali porozumieť svetu a vyrovnať sa s ním. V súčasnosti však žiaci čítajú oveľa viac. Z každej prečítanej knihy alebo textu, bez ohľadu na to, aký malý je, zbierajú peniaze. Samotné čítanie však peniaze nezarába. Musia odpovedať na otázky o svojom texte na webovej stránke antolinu.

Ich sponzori potom zaplatia určitú sumu za každú jednotku získaných bodov. Do januára majú žiaci dostatok času na čítanie doma a v škole, aby nazbierali čo najviac bodov v programe.

Dôvodom tejto zbierky na čítanie je projektový týždeň na jar budúceho roka. Počas neho školu navštívi externá spoločnosť a bude vyučovať dôležité témy týkajúce sa pohybu a zdravej výživy.

Túto kampaň prirodzene podporuje aj sponzorská organizácia školy. Pretože ju nemôžu financovať sami, bola spustená táto kampaň. Pre nás, zamestnancov Buterlandskej školy, je dôležité, aby sa takéto dôležité témy profesionálne sprostredkovali žiakom.

Vyzbierané peniaze boli 1. marca odovzdané podpornej skupine. Celkovo sa vyzbieralo 5936,90 €. Na odovzdanie bolo vybrané dieťa z triedy, ktoré získalo najviac bodov. Títo žiaci dostali za svoj úspech špeciálny certifikát.