Fasada z napisem "Buterland School

Pinboard

Czytanie w szczytnym celu

Umiejętność czytania jest bardzo ważna, aby móc zrozumieć świat i radzić sobie z nim. Jednak obecnie uczniowie czytają dla czegoś więcej. Zbierają pieniądze z każdej przeczytanej książki lub tekstu, nieważne jak małe. Jednak samo czytanie nie daje pieniędzy. Muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące przeczytanego tekstu na stronie internetowej antolin.

Następnie ich sponsorzy płacą określoną kwotę za każdą zebraną jednostkę punktów. Do stycznia uczniowie mają wystarczająco dużo czasu na czytanie w domu i w szkole, aby zebrać jak najwięcej punktów w programie.

Powodem tej zbiórki pieniędzy na czytanie jest tydzień projektu, który odbędzie się wiosną przyszłego roku. W tym czasie zewnętrzna firma odwiedzi szkołę i nauczy ważnych tematów związanych z ćwiczeniami i zdrowym odżywianiem.

Szkolna organizacja sponsorująca oczywiście również wspiera tę kampanię. Ponieważ nie są w stanie sfinansować tego samodzielnie, rozpoczęto tę kampanię. Dla nas, pracowników szkoły Buterland, ważne jest, aby tak ważne tematy były profesjonalnie przekazywane uczniom.

Zebrane pieniądze zostały przekazane grupie wsparcia 1 marca. Łącznie zebrano 5936,90 euro. Do przekazania wybrano dziecko z klasy z największą liczbą punktów. Uczniowie ci otrzymali specjalny certyfikat za swoje osiągnięcia.