Fasada z napisom "Buterlandschule"

Plošča za pripenjanje

Branje za dober namen

Sposobnost branja je zelo pomembna za razumevanje in obvladovanje sveta. Vendar pa učenci danes berejo še veliko več. Z vsako prebrano knjigo ali besedilom, ne glede na to, kako majhno je, zberejo denar. Vendar pa samo z branjem ne zaslužijo denarja. Na spletni strani antolin morajo odgovarjati na vprašanja o svojem besedilu.

Njihovi sponzorji nato plačajo določen znesek za vsako enoto zbranih točk. Do januarja imajo učenci dovolj časa za branje doma in v šoli, da v programu zberejo čim več točk.

Razlog za zbiranje sredstev za branje je projektni teden prihodnjo pomlad. V tem času bo šolo obiskalo zunanje podjetje in poučevalo o pomembnih temah, povezanih z gibanjem in zdravo prehrano.

To kampanjo seveda podpira tudi šolska sponzorska organizacija. Ker tega ne morejo financirati sami, je bila sprožena ta kampanja. Za nas, zaposlene na šoli Buterland, je pomembno, da se tako pomembne teme strokovno posredujejo učencem.

Zbrani denar je bil 1. marca predan podporni skupini. Skupaj je bilo zbranih 5936,90 EUR. Za predajo je bil izbran otrok iz razreda, ki je zbral največ točk. Ti učenci so za svoj dosežek prejeli posebno potrdilo.