Fasada z napisom "Buterlandschule"

Plošča za pripenjanje

Šolsko leto 2023/24