Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Oppslagstavle

Lesing for en god sak

Evnen til å lese er svært viktig for å kunne forstå og håndtere verden. Men i dag leser elevene for mye mer enn det. De samler inn penger for hver bok eller tekst de leser, uansett hvor liten den er. Men det er ikke nok å lese for å tjene penger. De må også svare på spørsmål om teksten de har lest på Antolins nettsted.

Sponsorene deres betaler deretter et visst beløp for hver poengenhet de samler inn. Frem til januar har elevene nok tid til å lese hjemme og på skolen for å samle så mange poeng som mulig i programmet.

Bakgrunnen for denne innsamlingsaksjonen er prosjektuken neste vår. Da får skolen besøk av et eksternt firma som skal undervise i viktige temaer knyttet til trening og sunt kosthold.

Skolens fadderorganisasjon støtter naturligvis også denne kampanjen. Fordi de ikke kan finansiere dette på egen hånd, har vi satt i gang denne kampanjen. Det er viktig for oss ansatte ved Buterland skole at slike viktige temaer blir formidlet til elevene på en profesjonell måte.

De innsamlede pengene ble overlevert til støttegruppen 1. mars. Totalt ble det samlet inn 5936,90 euro. Barnet fra klassen med flest poeng ble valgt ut til overleveringen. Disse elevene fikk et spesielt sertifikat for sin innsats.