Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Oppslagstavle

Innmelding 2023

"Skolen er et eventyr"

Forrige tirsdag, 08.08.2023, var dette det nye mottoet for 68 førsteklassinger. Døren til skoleverdenen åpner seg, og fra nå av lærer de å lese, skrive, regne og mye mer. Denne dagen hadde de endelig sin første time med sine nye klasselærere, Laura Nadermann (1a), Melina Overmeyer (1b) og Michael Timmer (1c).

Også i år skal fjerdeklassingene være faddere for de nye elevene. De skal følge de nye elevene det første året, støtte dem og hjelpe dem i det nye miljøet. I tillegg har de siden i fjor øvd inn en musikal til årets innskriving. Under mottoet "den forheksede første skoledagen" rotet heksen Cora til innskrivingsseremonien etter en kort velkomst av Stefanie Hüning. Likevel klarte hovedpersonene å løse de vanskelige gåtene ved hjelp av førsteklassingene. Under ledelse av Vera Gelking (klassestyrer 4a), Jens Krage (klassestyrer 4b), Andreas Mollenhauer (klassestyrer 4c) og Jannis Zellner (pedagog) ble musikalen en stor suksess, noe de første tilbakemeldingene fra foreldrene til førsteklassingene også viste.

Sist fredag (11.08.2023) ble det satt opp nok en forestilling av denne musikalen. Årsklassen viste nok en gang forestillingen sin for resten av skolen. Det ble også holdt en avslutningsforestilling for foreldrene til fjerdeklassingene. Begge forestillingene fikk svært gode tilbakemeldinger fra elever, lærere og foreldre. Skuespillforestillingen var spesielt minneverdig. Sangene hadde til og med potensial til å bli fengende melodier.

Vi ønsker alle nye skolestartere og alle andre elever på Buterland skole et godt skoleår i 2023/2024.