Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Oppslagstavle

skinnende traktorer

I adventstiden kjører mange traktorer gjennom byene, festlig og fargerikt pyntet. Dette skjedde også i skolegården. Ettersom det for tiden er et byggegjerde som deler skolegården og en innkjøringsvei for anleggskjøretøy, ble dette uten videre gjort om. I stedet for at anleggsmaskiner kjørte der, kjørte fargerikt opplyste og dekorerte traktorer der klokken 8 i morges. Barna var veldig glade for denne aktiviteten og gikk tilbake til timene sine i godt humør.