Fasade med bokstavene "Buterlandschule".

Oppslagstavle

Lese og bli lest

"Lesing er viktig!" er en setning som barn sikkert hører flere ganger i uken hjemme fra foreldrene eller fra lærerne på skolen.
For å bli en god leser er kontinuerlig lesetrening helt nødvendig. Derfor har ALLE barn på Buterland skole siden dette skoleåret startet skoledagen med en lesestund der de styrker leseferdighetene sine på en kreativ måte. Lesing skal jo også være gøy.
For å styrke barnas lesemotivasjon besøkte 2. og 3. klasse Gronau folkebibliotek. Der kunne de bla fritt etter egne interesser og få en smakebit av ulike boksjangre. Det var ikke til å unngå at elevenes interesse ble vekket. Nå er det mange barn som kommer til å gå på biblioteket igjen sammen med foreldrene sine for å låne bøker. Uansett styrket dette besøket barnas interesse for lesing og viste dem at viktig lesing også kan kombineres med moro!

Vi vil gjerne rette en stor takk til Gronau folkebibliotek. De gjorde det mulig for nesten 160 barn å beundre de mange bøkene på seks formiddager, kose seg i lesehjørnet for å lytte til historier og bli kjent med bibliotekets mange muligheter.