Julkisivu, jossa on teksti "Buterland School".

Pinboard

Lukeminen hyvän asian puolesta

Lukutaito on erittäin tärkeää, jotta voi ymmärtää maailmaa ja selviytyä siitä. Nykyään oppilaat lukevat kuitenkin paljon muutakin. He keräävät rahaa jokaisesta lukemastaan kirjasta tai tekstistä, olipa se kuinka pieni tahansa. Pelkällä lukemisella ei kuitenkaan ansaita rahaa. Heidän on vastattava tekstiään koskeviin kysymyksiin Antolinin verkkosivustolla.

Sponsorit maksavat sitten tietyn summan jokaisesta kerätystä pisteyksiköstä. Oppilailla on tammikuuhun asti aikaa lukea kotona ja koulussa, jotta he voivat kerätä mahdollisimman paljon pisteitä ohjelmassa.

Syynä tähän lukemisen varainkeruuseen on ensi kevään projektiviikko. Tänä aikana koulussa vierailee ulkopuolinen yritys, joka opettaa tärkeitä liikuntaan ja terveelliseen ruokailuun liittyviä aiheita.

Myös koulun sponsorointiorganisaatio tukee luonnollisesti tätä kampanjaa. Koska he eivät voi rahoittaa tätä yksin, tämä kampanja on käynnistetty. Meille, Buterland Schoolin henkilökunnalle, on tärkeää, että näin tärkeistä aiheista tiedotetaan oppilaille ammattimaisesti.

Kerätyt rahat luovutettiin tukiryhmälle 1. maaliskuuta. Yhteensä kerättiin 5936,90 euroa. Luokassa eniten pisteitä kerännyt lapsi valittiin luovutusta varten. Nämä oppilaat saivat saavutuksestaan erityisen todistuksen.