Fasáda s nápisom "Buterlandschule"

Pinboard

Projektový týždeň

Týždeň hospicového hnutia

V týždni od 11. marca do 15. marca navštívia triedu 4b dobrovoľníci z hospicu v Gronau. Žiaci sa s dobrovoľníkmi rozprávajú o všetkých dôležitých otázkach života a tiež o umieraní.

Pondelková téma bola "Stávanie sa a odchod". Žiaci sa zamýšľali nad svojím doterajším životom a nad tým, čím sa stali.

Témou rozhovoru boli aj zdravotné ťažkosti a choroby. Riešili sa sťažnosti, ako napríklad vyvrtnutá noha alebo rakovina.

Počas týždňa sa diskutovalo aj o téme "smrti" a "umierania". Deti sa navzájom delili o svoje skúsenosti. Film na túto tému ukázal žiakom, ako sa ľudia vyrovnávajú so smrťou a umieraním. Ukázal, ako sa ľudia vydávajú na svoju "poslednú cestu".

Jedno ráno prišiel na návštevu aj lekár. Dal žiakom možnosť položiť všetky otázky na tému "zdravie", ale aj "choroba" a "smrť".

V posledný deň projektového týždňa sa žiaci zamerali na tému "utešovanie". Premýšľali o všetkých veciach, ktoré im môžu pomôcť prekonať smútok. Spoločne tiež raňajkovali s rodičmi detí.

Škola Buterland by chcela ešte raz poďakovať hnutiu Gronau Hospice