Fasáda s nápisem "Buterlandschule"

Pinboard

malířský "vandalismus"

Buterlandská škola je v současné době přestavována nebo nově koncipována. Proto se bourá tzv. "stará budova". Aby však byl čas v této budově ještě krásnější a přátelštější, různé třídy v současné době malují stěny chodby.

Chodba byla v současnosti vždy jen bílá a řídká. Aby se však i současní žáci mohli ocitnout ve své známé školní budově, přibude na stěnách barva. Tímto způsobem alespoň malá část z nich zůstane v budově, i kdyby byla v blízké budoucnosti zbourána, a žáci to považovali za mimořádně skvělý nápad, proto již požádali o stejné řešení vnitřku kontejnerů.

Aktuální výsledek: