Gevel met het opschrift "Buterland School

Prikbord

Kerkbezoek tijdens de Advent

Kinderen lopen in een rij door de stad naar de protestantse kerk
op weg naar de kerk door de stad

Op woensdag 13 december 2023 vierde de Buterlandschool een kerkdienst. Ondanks het niet zo mooie weer kwam iedereen veilig aan bij de protestantse stadskerk. Diaken Jennifer Feldevert-Höveler en dominee Thomas Klümper stonden daar al te wachten.

Het hele evenement stond in het teken van de adventstijd, die de kersttijd inluidt. Het kerstverhaal stond centraal. Maar in plaats van voor te lezen uit de Bijbel, zoals gebruikelijk, werd het verhaal op een andere manier benaderd. De twee priesters vroegen de leerlingen waar het kerstverhaal over ging. Het verhaal werd door een grote verscheidenheid aan kinderen in elkaar gezet.

Pastoor en diaken praten met de leerlingen in de kerkbanken

Maar vóór de kersttijd komt de adventstijd. Dit was ook het thema van de dienst. De adventskalender en de adventskrans werden uitgelegd en geïllustreerd. De vier zondagen van de Advent kregen zelfs een "deurtje" in de dienst. Achter elk deurtje zat een speciaal kenmerk van de advent- en kersttijd verborgen. Oren, een neus, een mond en een hart werden afgebeeld. Deze afbeeldingen stonden voor positieve en vriendelijke dingen en handelingen die tussen mensen gebeuren. De leerlingen zeiden bijvoorbeeld dat mensen vriendelijke woorden horen of zeggen, de heerlijke geur van koekjes ruiken of vriendelijke complimenten krijgen die het hart vullen. De kinderen hadden nog veel meer ideeën.

Tussen de gebeden, het kerstverhaal en nog veel meer werd er natuurlijk ook gezongen. Zodat de leerlingen op de dag zelf allemaal mee konden zingen, werden de liederen van tevoren ijverig op school geoefend. Diaken Lukas Klee speelde gitaar. Hij werd begeleid door muzieklerares mevrouw Dalhaus, die de liedjes met de kinderen in de klas oefende.

We wensen iedereen een vredige adventstijd en fijne feestdagen.