Fassaad kirjaga "Buterlandschule".

Pinboard

Palju küsimusi päästmise ja elu kohta

vasakult: J. Doods, L. Jager

Kolmas klass käsitles oma loodusõpetuse tundides esmaabi teemat. Nad õppisid taastumisasendit, sidemete ja plaastrite õiget pealekandmist. L. Jager oli kutsutud lõpetama teemade sarja. Ta on juba mitu aastat töötanud Gronau tuletõrjes.

Pärast lühikest tervitamist tutvustas L. Jager videot Gronau tuletõrjejaamast. Tutvustati uut hoonet, selgitati tuletõrjejaama igapäevaelu ja näidati sõidukite kasutamist. Samuti näidati erinevate turvavarustuse funktsioone.

Pärast videot said õpilased esitada küsimusi tuletõrjujana töötamise kohta.

Loomulikult oli ka L. Jageril oma vormiriietus kaasas. Ta pani selle ürituse lõpus selga. See sisaldas ka hingamismaski näol ja hapnikuballooni seljas.


Gronau tuletõrje video on saadaval ka siin: