Πρόσοψη με την επιγραφή "Buterlandschule"

Πινέλο

Το Buterland καθαρίζει

Όπως και πέρυσι, το τρίτο έτος ξεκίνησε και πάλι για να μαζέψει σκουπίδια γύρω από το σχολείο Buterland. Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα γιλέκο ασφαλείας, γάντια και μια μεγάλη σακούλα απορριμμάτων.
Ζάντες τροχών αυτοκινήτων, υπολείμματα πυροτεχνημάτων, τεράστιες ποσότητες πλαστικών συσκευασιών και πολλά άλλα μικροαντικείμενα συλλέχθηκαν από τους μαθητές σε μικρές ομάδες.